טופס הזמנת מכולת קירור - קבוצת אמקו
גודל מכולה:
מיקום דלת:
סוג דלת:
דלת גוף חימום:
מערכת אדם כלוא:
רשם טמפ':
מערכת לניטור טמפ' בענן עם יכולת התראה:
וילון פלסטיק לדלת:
שעון טמפ' אנלוגי חיצוני: