סדרני תובלה והשגחות

המחלקה מספקת צוותים עבודה להשגחה על פעילות נמלית בנמל ובבית הלקוח וכמו כן מספקת סדרנים עבור חברות תובלה הפורקות ומעמיסות ציוד וחומר בנמלים.

פרטי התקשרות

אשדוד
טלפון:   050-2220165
דוא"ל: porta@emco.co.il
חיפה:
טלפון:  050-7688088
דוא"ל: tallyhfa@emco.co.il

צרו קשר: