מתקני עזר לוגיסטיים

מחסום ניו ג'רסי מבטון

סל אדם תקני לעבודה ממלגזה

רמפת העמסה למלגזה ​

ועוד

צור קשר

דוא"ל:
emcotrns@emco.co.il
 
אשדוד
טלפון:  08-8523162
פקס:   08-8522121 
חיפה:
טלפון: 04-8643625
פקס:  04-8671632

צרו קשר: